Training en gedragsinterventies

Medewerkers zijn voor alle organisaties de meest belangrijke en waardevolle assets. Daar is Mens & Proces oprecht van overtuigd. En daarom verdient de mens in de organisatie oprechte aandacht. De trainingen en gedragsinterventies van Mens & Proces zijn dan ook precies daarop gericht: de oprechte aandacht voor de factor Mens.

Dat kan betekenen dat een training is gericht op het versterken van het individu. Maar in veel gevallen zijn trainingen of interventies juist gericht op het functioneren van het team, waarbij de aandacht voor het individu in de groep ook niet uit het oog verloren gaat. Tijdens de trainingen en interventies staat het gedrag centraal. En dat betekent ook vooral veel doen: jezelf bloot geven, jezelf kwetsbaar durven opstellen, uit je comfort zone durven treden, oefenen met trainingsacteurs, samenwerken in groepen, etc.

Enkele van de methoden en technieken die veel worden ingezet zijn:

  • De teamrollen van Belbin
  • Rationele Effectiviteitstraining (RET): theorie van de belemmerende gedachten
  • Kernkwadranten
  • Roos van Leary
  • Progressie gericht werken
  • Behavior Design Model
  • Transactionele analyse