Over mij

Waar ik voor sta en in geloof

Michiel ter Horst gelooft heilig in de kracht van “progressie” als de motor voor organisatieverandering en -ontwikkeling. Niets is zo motiverend voor mensen als het boeken van vooruitgang! Ergens beter in worden! Successen behalen! Want als mensen progressie ervaren, dan hebben ze de leuke eigenschap dat ze het gedrag dat dat succes heeft veroorzaakt, gaan herhalen. En dan ontstaat leren en continue verbeteren! Anders gezegd: progressie ervaren noodzakelijk voor veranderingen.

Hierbij kan het gebruik van professionele assessments voor het verkrijgen van inzicht in de eigen drijfveren, interesses en competenties zeer waardevol zijn. Als professioneel assessor gebruikt Michiel regelmatig assessments om individuele medewerkers of teams in beweging te zetten om progressie te boeken en te ervaren. Om een eerste stap te zetten!

Als bedrijfskundige, LEAN professional en trainer staat bij Michiel progressie boeken bij elk verander- of ontwikkelvraagstuk voorop. Daarbij begeleidt hij de werkvloer én management samen in zorgvuldig samengestelde verbeterteams, zonder over te nemen. LEAN is namelijk niet alleen maar het boeken van resultaat. Samen het proces doormaken is in LEAN nog veel belangrijker. Dat is immers de sleutel om continu leren en verbeteren uiteindelijk te kunnen borgen in de organisatie.

In dat proces leert hij het leidinggevend kader om maximaal faciliterend te zijn naar de medewerkers van de werkvloer. Want zij staan aan het roer van hun eigen verandertraject. Anderzijds leert hij de werkvloer om maximaal transparant te zijn naar de hun leidinggevenden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de resultaten en het boeken van de progressie. Maar boven alles leert hij iedereen om de veranderingen klein en realiseerbaar te maken. Want te grote stappen leiden meestal niet tot het ervaren van progressie. Kleintjes daarentegen wel en snel!

Michiel is gespecialiseerd in:

 • Het klein en leuk maken van grote beangstigende veranderopgaven
 • Het werk, het proces en de werkvloer centraal stellen in verandertrajecten
 • Het begeleiden van verbeterteams met interactieve trainings- en werksessies
 • Het toepassen van LEAN werkmethoden en –technieken (VSM, A3, 5S, Kanban, Pull, Kata…)
 • Het uitdragen van “Kaizen” als filosofie voor succesvolle organisatieverandering
 • Het afnemen van professionele individuele en groepsassessments

Michiel ter Horst

 • Eigenaar van Mens & Proces
 • Partner van CRAFT Lean Management
 • Partner van Huistrainers

Wat ik kan en heb gedaan

Mijn specialiteiten zijn:

 • Organisatieverandering
 • Value Stream Mapping/waardestroom analyse
 • 5S werkplekinrichting
 • A3 verbeterplannen
 • Kaizen
 • Kata
 • Planning & Control
 • Communicatie- en gedragstraining
 • Rationele Effectiviteit Training (RET)
 • Assessments in persoonlijke en teamontwikkeling
 • Roos van Leary
 • Teamrollen van Belbin
 • Kernkwadranten
 • Transactionele Analyse
 • Progressiegericht werken